Училищна документация

Правилник за дейността на училището 2018/2019 учебна година

Правилник за дейността на училището за 2019/2020 учебна година

Годишен план за 2018/2019 учебна година

Годишен план за 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс

Етичен кодекс за 2019/2020 учебна година

Програмна система ПГ

Програмна система за предучилищна група за учебната 2019/2020 година

ЦОУД 2018/2019 учебна година

ЦОУД 2019/2020 учебна година


ГРАФИК класни и контролни работи


ГРАФИК за консултации с родители и ученици


ГРАФИК за консултации по предмети