Училищна документация

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора

Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекция в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с . Хан Аспарухово

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГРУПИТЕ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА ГРУПИ ЦОУД I КЛАС И ЦОУД II КЛАС

Годишен план за 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс

Етичен кодекс за 2019/2020 учебна година

Програмна система ПГ

Програмна система за предучилищна група за учебната 2019/2020 година

ЦОУД 2018/2019 учебна година

ЦОУД 2019/2020 учебна година


ГРАФИК класни и контролни работи


ГРАФИК за консултации с родители и ученици


ГРАФИК за консултации по предмети