Ръководство

                                                                                                                            Директор: Станимира Димова

Завършила: „Организация и управление на образованието“ в Тракийски университет – Стара Загора

„Немска филология“ в ШУ „Епископ Константин Преславски“

„Предучилищна и начална училищна педагогика“ в ПУ „Паисий Хилендарски“

Директор на училището от 2018 година.